KPSS Din Hizmetleri DHBT Puan Hesaplama 2022

2022 KPSS Din Hizmetleri DHBT Puan hesaplama robotu ile ÖSYM ile birebir uyumlu olarak ortaöğretim, önlisans, lisans DHBT puan hesaplamanızı yapabilirsiniz. KPSS Din hizmetleri alan bilgisi puan hesaplama robotu 2022 KPSS DHBT sınavı için hazırlanmıştır. kpsspuanhesaplama.com olarak DHBT puan hesaplama robotunu 2020 ÖSYM verileri doğrultusunda 2022 için hazırladık.

KPSS Din Hizmetleri DHBT Puan Hesaplama 2022

DHBT Puan Hesaplama 2020

DHBT Düzey:
Doğru Yanlış Net
*Genel Yetenek: (60)
*Genel Kültür: (60)
*DHBT-1: (20)
*DHBT-2: (20)
* Zorunlu Alanları Doldurmalısınız!

DHBT’ye Kimler Başvurabilir?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir.

Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

KPSS DHBT başvuruları nasıl yapılacak?

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

KPSS Din Hizmetleri DHBT puan hesaplama
KPSS Din Hizmetleri DHBT puan hesaplama

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT Sınav Konuları Neler?

DHBT 1 Sınav Konuları

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

 1. İslam İnanç Esasları
 2. İslam İbadet Esasları
 3. Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
 4. Siyer
 5. İslam Ahlakı

DHBT 2 Sınav Konuları

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

 1. Tefsir
 2. Fıkıh
 3. Hadis
 4. Akaid ve Kelam
 5. İslam Tarihi
 6. Dinler ve Mezhepler Tarihi
 7. Dini Hitabet

DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975- 389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.

KPSS DHBT puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim  düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT’ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar,

100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

DBHT Puan Hesaplama için kullanılan puan türleri

KPSS DHBT Puan Türleri Katsayıları

DHBT Puanı KPSS Genel Yetenek KPSS Genel Kültür DHBT-1 DHBT-2
KPSSP122 (Ortaöğretim düzeyi) 0,15 0,15 0,30 0,40
KPSSP123 (Ön lisans düzeyi) 0,15 0,15 0,30 0,40
KPSSP124 (Lisans düzeyi) 0,15 0,15 0,30 0,40

ÖSYM DHBT kılavuzu ile puanlama, konular hakkında sizlere sunduğumuz açıklamaları ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz.

DHBT Nedir?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) diyanet işleri bünyesinde işe girecek adayların girmesi gereken sınavdır.

KPSS P122 türü nedir?

KPSS DHBT oturumlarına katılacak olan adaylardan ortaöğretim (lise) düzeyinde mezun olan İmam Hatip ve dengi liselerden mezun adayların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmaları için hesaplanacak olan puan türleri KPSS P122 puan türüdür.

KPSS P123 puan türü nedir?

KPSS DHBT’ye ön lisans düzeyinden katılacak olan adaylar için hesaplanacak puan türüdür.

KPSS P124 puan türü nedir?

KPSS DHBT’ye lisans düzeyinde giren adaylar için hesaplanan puan türüdür. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.

DHBT sınav süresi kaç dakika?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT için verilen süre 60 dakikadır.

DHBT hangi puan türünde hesaplanıyor?

KPSS DHBT puanı KPSSP122 ortaöğretim, KPSSP123 ön lisans ve KPSSP124 lisans türünde olmak üzere üç farklı puan türünde hesaplanmaktadır.

5 Responses to "KPSS Din Hizmetleri DHBT Puan Hesaplama 2022"

Post Comment